0

Konkurs Dare 2b "Nakręć się na wiosnę"

 

Nakręć się na wiosnę!

 

Planujesz trening w parku, a może weekendowy wypad z przyjaciółmi? Zainspiruj się wiosną!

 

Nakręć krótki wiosenny film i wygraj vouchery na zakupy!

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Nakręć się na wiosnę”

 

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące dla każdego Uczestnika Konkursu zasady Konkursu odbywającego się pod hasłem „Nakręć się na wiosnę”

2. Organizatorem Konkursu jest REGATTA-POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Modlnicy (32-085), ul. Częstochowska 5.

3. REGATTA-POLSKA jest także fundatorem nagród w Konkursie.

4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin.

5. Konkurs trwać będzie w okresie od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.

6. Konkurs polega na przesłaniu krótkiego filmu zgodnego z tematyką Konkursu.

7. Zgłoszenia konkursowe należy wysłać na adres marketing.polska@dare2b.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r.

8. Zgłoszenie powinno zawierać:

 - pracę konkursową (film maks. 20 MB lub link do pobrania)

 - imię i nazwisko,

 - adres,

 - e-mail,

 - telefon.

- temat maila KONIECZNIE "Dare 2b konkurs"

9. Uczestnik może wysłać nieograniczoną ilość zgłoszeń konkursowych.

10. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28 kwietnia 2017 r.

12. Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo / telefonicznie.

13. Nagrody w Konkursie to vouchery zakupowe o wartości: 800 zł, 500 zł i 300 zł.

14. Nagrody zostaną wysłane pocztą, na adres wskazany przez zwycięzcę.

15. Vouchery zakupowe można zrealizować w sklepach firmowych, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Organizatora: https://sklep-dare2b.pl/znajdz-sklep-r227 oraz w sklepach internetowych http://sklep-dare2b.pl oraz http://regatta.pl

16. Przesyłając prace na Konkurs Uczestnik zgadza się na ich wielokrotne wykorzystanie i publikowanie w materiałach związanych z Konkursem oraz w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora Konkursu.

17. Przesłane prace muszą być wolne od roszczeń osób trzecich.

18. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora https://sklep-dare2b.pl/konkurs-dare-2b-nakrec-sie-na-wiosne-r289.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiana zacznie obowiązywać od dnia publikacji jej na stronie internetowej http://sklep-dare2b.pl.

20. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu skierować na piśmie REGATTA-POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Modlnicy (32-085), ul. Częstochowska 5, z dopiskiem „Nakręć się na wiosnę”, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 


© Copyright dare2b.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone / Sklepy internetowe CStore
Kontakt ze sklepem